Pradžia > Naujienos > Eksporto plėtra - ES paramos ir įmonės lėšomis

Eksporto plėtra - ES paramos ir įmonės lėšomis

as

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACINIS PRANEŠIMAS

2013 m. kovo 7 d.

Kaunas

 

Eksporto plėtra - ES paramos ir įmonės lėšomis

 

UAB “Vitaresta”, teikianti valymo paslaugas, yra gerai žinoma Lietuvos rinkoje, tačiau įmonė, plėsdama savo veiklą, neketino ir neketina apsiriboti vien pardavimų didinimu Lietuvos rinkoje. „Išsikėlėme sau tikslą - didinti paslaugų pardavimų apimtis ir eksportą intensyviai skverbiantis į Baltijos šalių rinkas. Nuolat ieškome būdų ir galimybių vis labiau įsitvirtinti jau užimamose rinkose ir atrasti savo vietą naujose. Užsibrėžtam tikslui įgyvendinti parengėme priemonių, kuriomis nutarėme skatinti eksporto plėtrą, planą, ir jį tinkamai išdėstę projekto paraiškoje sulaukėme finansinės paramos iš ES struktūrinių fondų,“ - kalba bendrovės direktorė Rasa Janušienė.

Įgyvendinat projektą „UAB „Vitaresta“ produktyvumo didinimas skatinant eksporto plėtrą“ per ganėtinai trumpą laikotarpį įmonė savo teikiamas paslaugas pristatė trijose tarptautinėse specializuotose parodose. Reprezentatyviam įmonės ir paslaugų pristatymui pasigamintas rinkodaros medžiagos komplektas.

Šioms tikslinėms rinkodaros priemonėms įgyvendinti bendrovė iš Europos Sąjungos Europos regioninės plėtros fondo specialiosios Ekonomikos augimo ir konkurencingumo didinimo programos fondo gavo 31 253 Lt paramą, kas sudarė 55 proc. visų projekto investicijų. Bendra projekto vertė 56 824 Lt.

„Įmonei, turinčiai ambicingus veiklos plėtros ir paslaugų eksporto planus, skirta parama buvo neįkainojama. Galėjome dalyvauti mūsų teikiamų paslaugų pristatymui svarbiose parodose „House“ ir „Būstas“, kasmet rengiamose Latvijoje, ir turinčiose gausų būrį save reklamuojančių įmonių ir lankytojų. Parodose informatyviai rinkų atstovus supažindinome su įmonės teikiamomis paslaugomis, todėl pavyko užmegzti bendradarbiavimo santykius su naujais užsienio šalių partneriais. Tikimės šiuos santykius efektyviai išnaudoti plečiant savo esamas eksporto rinkas ir didinant pardavimus užsienio šalyse, - džiugiomis naujienomis apie parodoje užmegztus verslo partnerystės ryšius dalinasi Rasa Janušienė.

Vienas svarbiausių UAB „Vitaresta“ įgyvendinto projekto tikslų – pasinaudojant ES parama pakelti įmonės produktyvumą ir skatinti eksporto plėtrą į Baltijos šalių rinkas – pavyko. Buvo sudarytos sąlygos visapusiškam bendrovės ir teikiamų valymo paslaugų pristatymui potencialiems užsakovams ir partneriams užsienyje.

 

Daugiau informacijos:

www.valymopaslaugos.lt


 

Parašykite mums:

Video:

Vitaresta. Švara - mūsų profesija